DGCs - TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Banner Image

DGCs - TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

"DGCs hiểu rằng, thiên nhiên và môi trường là điểm tựa vững vàng cho cuộc sống con người. Bảo vệ nguồn sống ấy cũng chính là bảo vệ bản thân, gia đình và toàn thể xã hội. Chính vì vậy, DGCs luôn nắm bắt các cơ hội để xây dựng và hưởng ứng tất cả các chương trình thiện nguyện hướng tới thiên nhiên và môi trường."

Xem tiếp...

Không có gì. fo chạy sai luồng dữ liệu !!!