Chính sách
Chính Sách Tích Điểm Và Sủ Dụng Điểm Tích Lũy Của Khách Hàng

I. Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản DG - Membership:

- Khách hàng được cấp Tài khoản DG - Membership ngay khi phát sinh giao dịch đầu tiên tại hệ thống DGC hoặc đăng ký tài khoản thành viên trên website: https://dgcs.vn/

- Mỗi KH chỉ có 01 tài khoản tương ứng với 01 số điện thoại trên hệ thống.

- KH cần cung cấp chính xác các thông tin trên hệ thống bao gồm: Họ tên, số điện thoại (chính chủ), ngày/tháng/năm sinh trong tài khoản để được sử dụng quyền lợi theo Chính sách chăm sóc KHTT( khách hàng thân thiết). KH tự chịu trách nhiệm với tính xác thực của thông tin do mình cung cấp.

II. Điểm tích lũy (DG point)

- Điểm được tích lũy dựa trên giá trị hóa đơn mua sắm của khách hàng tại hệ thống DGC. DG point không quy đổi ra tiền mặt và không được chuyển, tặng cho bất kỳ người nào khác. KH có thể dùng DG point để thanh toán quy đổi khi mua sắm hàng hóa tại hệ thống DGC.

- Tất cả các KH đều sẽ được tham gia tích lũy DG point với mức tích lũy là 1% giá trị thanh toán cuối cùng của hóa đơn.

- Giá trị quy đổi khi Khách hàng mua hàng DGC: 1 DG point = 1 VNĐ.

- Khách hàng chưa có thẻ thành viên khi tích lũy đủ 30.000 điểm trở lên trong 12 tháng sẽ bắt đầu được sử dụng DG point.

- Phạm vi tích, tiêu DG point: Hệ thống cửa hàng, đại lý nhượng quyền của Hệ thống DGC trên toàn quốc, website.

- Thời hạn sử dụng DG point: 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch cuối cùng trên Tài khoản Hệ thống DGC.

- Tại bước thanh toán, KH tùy ý sử dụng giá trị DG point (nhỏ hơn hoặc bằng số DG point khả dụng) cho từng lần thanh toán.


Không có gì. fo chạy sai luồng dữ liệu !!!